Instalace Nvu

Program je k dispozici v českém jazyce, stáhnout si jej můžete například zde. Aby se Vám tento editor spouštěl po kliknutí na Editace v aplikaci Autor, je nutné zadat jeho cestu do souboru autor_ini.xml, který naleznete v adresáři autor - Autor\config\autor_ini.xml.

Spuštění Nvu

Aplikaci Nvu spustíte kliknutím na ikonu Nvu. Po spuštění je v horní části jsou dvě lišty s nástroji. První z nich je Menu Bar (nabíky Soubor, Úpravy, Zobrazit,Vložit, Formát, Tabulka, Nástroje, Nápověda). Druhá je Toolbar (nabídky Nový, Otevřít, Uložit, Publikovat, Náhled, Kotva, Odkaz, Obrázek, Tabulka, Formulář, Pravopis, Tisknout). Spodní dvě řady tlačítek se využívají pro formátování.


Vytvoření nové stránky

Na Toolbaru klikněte na ikonu Nový, nebo v menu na Soubor --> nový (nebo Ctrl + N).

Otevření existující stránky

V případě, že chcete otevřít již existující stránku, můžete použít ikonu Otevřít, nebo Soubor --> otevřít soubor (nebo Ctrl + O), nebo pravým tlačítkem klikneme na požadovanou stránku a vybereme Otevřít v programu a Nvu.

Uložení stránky

Pro uložení stránky klikněte na Toolbaru, uložit, nebo v Menu Soubor --> uložit (Ctrl + S).

Nápověda

Nvu systém nápovědy je postupně doplňován. Je zde Tutorial (výukový program) pro začátečníky, který je rozšířením Nvu a pokud ho chcete požívat, je nutné ho doinstalovat klikutím na tento odkaz hhttp://www.nvu.com/download/nvutut-0.3b.xpi. Nápověda je zatím dostupná pouze v anglickém jazyce.

Postup při úpravě textu (přes aplikaci Autor)

Pokud budeme kopírovat text z MS Word, je možné, že se nám rozhodí formátování (záleží na použití šablony). Zde je několik možností, jak postupovat:
  1. Před zkopírováním textu klikneme na Vložit --> Vložit bez formátování a požadované formátování provedeme přímo v programu Nvu.
  2. Text zkopírujeme a upravíme pouze formátování u těch odstavců, u kterých je to potřeba. Odstavce označíme myší a přes pravé tlačítko vybereme Odstranit všechny styly v textu.
Pokud budete tvořit kurzy kopírováním z MS Word, doporučuji upravit text již v MS Word, hlavně používat typ písma Times New Roman. V editoru Nvu je dobré používat odrážky a číslování, nikoliv jej kopírovat z MS Word. Při některých odřážkách (nebo při kopírování obrázku) se Vám může stát, že se před a za dorážkou vytvoří vykřičník. Ty se Vám zobrazí až při opětovném otevření stránky, nebo při kliknutí  na zdrojový kód. Proto doporučuji před uložení stránky kliknout na zdrojový kód a zpět na normální zobrazení. Tak tyto chyby odhalíte a vykřičníky smažete.

Formátování textu

Pro formátování máme k dispozici následující možnosti:Další možnosti formátování (druhý řádek):


Pro vrácení změn stiskněte Ctrl + Z.

Styly

Jako základní styly jsou definovány - Tělo, Odstavec, Nadpis 1 - 6, Adresa, Předformátováno. Tyto styly jsou definovány v šabloně. Nadpis 1 je pro reservován pro nadpis kurzu a Nadpis 2 pro název stránky. Ve Vašem kurzu tedy využívejte styly Nadpis 3 a dál.

Typ písma

V editoru je možné měnit typ písma, ale pokud je to možné, používejte písmo nadefinované v příslušné šabloně pro Autora.


Třídy

V šabloně jsou vždy definovány určité třídy. Jejich seznam naleznete v rozevíracím seznamu před typem písma. Tříd se využívá zejména pro formátování. Pokud zařadíte text do určíté třídy, bude formátován podle ní. Na následujícím obrázku jsou třídy definované v červené šabloně.

Odrážky a číslování

Pro použití odrážek a číslování nám slouží ikona  resp. . Typ číslování a odrážek záleží na použité šabloně, ale při dvojitém kliknutí na odrážku se nám otevře okno Vlastnosti seznamu, kde navolíme požadované vlastnosti. 

Zvolíme typ seznamu (Žádný, Seznam s odrážkami, Číslovaný seznam, Seznam definicí) a styl číslování, nebo formát odrážek. U číslování je možné nastavit od jakého čísla (písmena) se má začít. Máme zde také k dispozici tlačítko Rozšířené úpravy ..., pomocí kterého nastavíme rozšířené vlastnosti číslování resp. odrážek (Vlastnosti HTML, Události JavaScriptu).

Vložení obrázku

Při kopírování obrázku přes schránku se Vám daný obrázek v Nvu sice zobrazí, ale při opětovném otevření stránky zjistíte, že obrázek chybí. Obrázek je tedy nutné uložit zvlášť (například přes program Malování) a to vždy do adresáře Resources příslušného kurzu. Název obrázku nesmí obsahovat diakritiku, ani mezery. Místo mezer je vhodné použít podtržítko _.Poté obrázek vložíte kliknutím na ikonku a  objeví se Vám okno Vlastnosti obrázku .

    
   Zde pomocí tlačítka Vybrat soubor... vyhledáte daný obrázek. Dále buď napíšete alternativní text (bude použit v případě, že se obrázek ještě nezobrazí), nebo zakážete použití alternativního textu. V záložce Rozměry je možno nadefinovat velikost obrázku, v záložce Vzhled upravujeme obtékání textu a okraje obrázku. Poslední záložka - Odkaz nám umožňuje přidat odkaz (na existující stránku, soubor nebo kotvu). 

   Pomocí tlačítka Rozšířené úpravy ... je možno upravit vlastnosti obrázku (pomocí Vlastnosti HTML, Události JavaScriptu).

Vytvoření tabulky

Tabulku můžme kopírovat přímo pomocí schránky z MS Word. Je možné, že její formát bude jiný než byl u původní tabulky. Zde existuje několik řešení tohoto problému.
Zvolíme možnost Úpravy --> Vložit bez fomátování. Tím zachováme pouze text. Nyní použijeme oddělovač, který nám oddělí jednotilivé sloupce. Použijeme jakýkoliv znak, který se v textu nevyskytuje, může jím být čárka, mezera, nebo třeba dvojtečka. Pak text označíme myší a klikneme na ikonu . Zobrazí se nám okno pro výběr oddělujícího znaku.  
Zde zaškrnteme požadovanou možnost a zvolíme Odstanit oddělující znak. Po kliknutí na OK nám Nvu vytvoří požadovanou tabulku. Tabulku můžeme dále upravovat pomocí vlastntostí (označíme buňku, nebo buňky, které budeme upravovat) a přes pravé tlačítko myši zvolíme Vlastnosti Buňka tabulky. Zobrazí se nám okno se dvěma záložkama - Tabulka, Buňky.V záložce Tabulka můžeme upravit vlastnosti ohraničení tabulky a barvu pozadí. V záložce Buňky upavujeme zvlášť buňku, řádek nebo sloupec. Tlačítko Rozšířené upravy... nám podobně jako u obrázku umožňuje upravit vlastnosti tabulky (pomocí Vlastnosti HTML, Události JavaScriptu).
Do tabulky můžeme vkládat / rušit sloupce nebo řádky pomocí šipek a křížků, které se zobrazí při kliknutí do tabulky. Rovněž lze buňky slučovat a rozdělovat. Tyto možnosti se objeví v nabídce přes pravé tlačítko (musí být vybrány buňky).Uživatelská příručka

Pokud Vás zajímá co všechno Nvu editor dokáže, můžete si pročíst uživatelskou příručku. Tu naleznete v menu Nápověda --> Uživatelská příručka. Máte ji k dispozici buď ve formátu .html nebo .pdf. Tato příručka je k dispozici pouze v anglickém jazyce.